Játssz és nyerj!

Úgy gondolod, hogy ügyes vagy a logikai játékokban?


Mutasd meg!


Nem a szerencse határozza meg, hogy nyersz-e, ez kizárólag a teljesítményeden múlik!

Készen állsz arra, hogy felmérd a logikai képességeidet?

Ösztönöznek a nyeremények?

Akkor vegyél részt a nyereményjátékban:
1. Regisztrálj;
2. Töltsd le a Brainy Shapes játékot;
3. Játssz vele a legjobb tudásod szerint;
4. Töltsd fel a legjobb eredményeid az internetes eredménylistába!

Brainy Shapes Nyereményjáték

Játék- és adatkezelési szabályzat

A nyereményjáték az előregisztrálási időszak után kezdődik!

Az előregisztrálási időszak az első 1000 játékos regisztrálásáig tart!

Az előregisztrálási időszak végéhez még szükséges regisztrált játékosok száma:

992


A Brainy Shapes logikán és megfigyelőkészségen alapuló játékhoz csatolt közösségi nyereményjátékban nincs szerepe a szerencsének, mert ez nem szerencsejáték.
Egy nyereményre abban a pillanatban jogosult lesz az a Játékos, akinek egy feltöltött kiváló eredménye elsőként teljesíti annak a címnek a feltételeit, amelyhez feltöltésre került.
Ekkor mi felvesszük a Játékossal a kapcsolatot és a nyertes eredmény ellenőrzése után kiszállítjuk a nyereményt és átadjuk a teljesítményért járó oklevelet.
Amennyiben valamelyik cím nem kel el a nyereményjáték záró időpontjáig, akkor az ebben az időpontban a feltételéhez legközelebb álló feltöltött eredmény Játékosa lesz jogosult a címhez tartozó nyereményre.1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban: játék, nyereményjáték) szervezője az Our True Treasure Kft. (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 7.; adószám: 14035012-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-013410, számlaszám: 10702332-67962257-51100005, képviseli: Oláh János ügyvezető) a továbbiakban "Szervező/adatkezelő". Jelen szabályzat vonatkozik az Our True Treasure Kft. által kezelt és karbantartott https://www.brainyshapesgame.com weboldalon futó logikai játékhoz kapcsolódó nyereményjátékra a jelen feltételekkel.

1.2. Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:
1.2.1. E-mail: info@brainyshapesgame.com
1.2.2. Telefon: 06-30-349-30-85

1.3. A nyereményt a Szervező biztosítja.

1.4. Jelen játékszabályzat a https://www.brainyshapesgame.com/nyeremenyjatek_leiras címen érhető el, és az Our True Treasure Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

1.5. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

1.6. A játék során Szervező a https://www.brainyshapesgame.com weboldalon hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

1.7. A játék rövid leírása (bemutatása)

1.7.1. A Brainy Shapes egy logikai játék (továbbiakban: Logikai Játék), ahol a cél az egyes pályákon az, hogy a Játékos megadott idő alatt a pályákhoz tartozó - logikusan meghatározott - alakzatokat kirakja.

1.7.2. A Logikai Játékban a Játékos eredményessége elsősorban logikai problémamegoldó képességétől függ, ill. attól, hogy a játék során megszerzett - segítő rendszerbe szervezett - különböző segítőket milyen hatékonysággal kombinálja. A segítő rendszer segítségével a Játékos az adott játéktéri állást módosíthatja, számára előnyösebb helyzetbe hozhatja, tehát logikus használata a pályák sikeres teljesítését nagyban megkönnyítheti, illetve felgyorsíthatja.

1.7.3. Minden egyes pálya sikeres teljesítése után, amennyiben a Játékos képes volt a pályán extra feladatokat is megoldani, bónuszjátékokban vehet részt, amelyek sikeres teljesítése után további, játékmenetet megkönnyítő előnyöket szerezhet, illetve sikeres, vagy sikertelen teljesítésük nagyban befolyásolja a játékban elért végeredményt.

1.7.4. A játék végeztével a végeredmény felkerül a Logikai Játék saját, helyi eredményjelző táblájára, ill. lehetősége van Játékosnak arra, hogy eredményét feltöltse az internetes eredménylistába is. Ezt viszont csak akkor tudja megtenni, hogy ha a Logikai Játék honlapján - ami egyben a Nyereményjáték honlapja is (továbbiakban: Nyereményjáték Honlap) előzetesen beregisztrál és ezekkel az adataival a Logikai Játékba bejelentkezve kezdi el a játékot.

1.7.5. A Logikai Játék helyi és internetes eredménylistájában az elért eredmények részletesen megtekinthetőek, ugyanis a játékmenet során minden fontosabb momentum rögzítésre kerül. A Nyereményjáték Honlapon közzétett online eredménylista tájékoztató jellegű, kizárólag azokat az adatokat tartalmazza, emelyek feltétlenül szükségesek az egyes címek nyerési feltételének beazonosításához.

1.7.6. A Logikai Játékban és a Nyereményjáték Honlapon közzétett anyagok, videók, valamint egyéb szerzői alkotások, csak a Szervező kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé.

1.7.7. A Logikai Játékban és a Nyereményjáték Honlapon található tartalom a Szervező szellemi tulajdonának minősül.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a Nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen vesz részt benne.

2.2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.3. A Nyereményjátékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.4. A Nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.5. A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

3. Játékleírás, nyeremények

4 különböző nyereményalap van:

Játékmester
Teljesítés Géniusz
Pontszám Specialista
Eredmény Talentum

Ezek egyenként rangot, titulust (címet) is jelentenek, ugyanis a Logikai Játékban elért teljesítményekhez köthetőek.

A nyereményjáték időtartama alatt a Játékos letöltheti a Logikai Játékot, de ehhez előtte regisztrálnia kell a Nyereményjáték Honlapon. Csak a Nyereményjáték Honlapon van lehetőség regisztrációra, a Logikai Játékban erre nincs funkció.

A Nyereményjáték Honlap regisztrációs űrlapján a Játékosnak meg kell adnia a felhasználói nevét, e-mail címét és jelszavát, illetve opcionálisan vezeték- és keresztnevét, pontos lakcímét, telefonszámát, valamint be kell jelölnie, hogy elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatot. Ezután a „Regisztrálok” gombra nyomást követően a Szervező adatbázisába kerülnek a Játékos által megadott adatok.

A Játékos a letöltött Logikai Játékba is az itt bekért e-mail címmel és jelszóval léphet be. Amennyiben megvásárolta a Játékos a Logikai Játékot, akkor az számára teljes verzió lesz, ellenkező esetben egy DEMO felirat jelenik meg a Logikai Játék fő ablakának bal felső sarkában. Akkor is DEMO felirat jelenik meg a Logikai Játékban, ha a Játékos (még) nem akar bejelentkezni az előzetesen regisztrált adataival, ekkor elegendő megadnia a játék kezdése előtt megjelenő adatbekérő felületen nevét és a játék így is indítható. Ekkor viszont az elért eredmény nem tölthető fel az internetes eredménylistába. Internetes eredménylistába kizárólag akkor tölthető fel eredmény, ha a Játékos a Logikai Játékba a Nyereményjáték Honlapon regisztrált adataival lép be.

A teljes verzió annyiban különbözik a DEMO verziótól, hogy a teljes verzió végigjátszható az utolsó, 50. pályáig, a DEMO verzió viszont csak a bevezető pályák végéig, a 20. pályáig tart. Itt jelzi a Logikai Játék, hogy a játék véget ért a Játékos számára.

A Szervező ösztönzi a Játékost, hogy mielőtt részt kíván venni a címekért folytatott versenyben, próbálja ki a letöltött Logikai Játék DEMO verzióját és töltsön fel legalább egy elért eredményt az internetes eredménylistába és utána tekintse is meg azt a Nyereményjáték Honlapon. Ezzel a Játékos megbizonyosodik arról, hogy Logikai Játék működőképes a számítógépén, továbbá elismeri, hogy megismerte és megértette a Logikai Játék játékmeneti szabályait, illetve tesztelte azt, hogy internetkapcsolata segítségével fel tud tölteni eredményt, ami elengedhetetlen a Nyereményjátékon való részvételhez.

Annak érdekében, hogy a Logikai Játék telepíthető és futtatható legyen a különböző operációs rendszerű számítógépeken, különböző telepítő készletek készültek. A Játékos a felkínált telepítő készletek közül kiválaszthatja a számítógépéhez illő telepítő készletet és annak a segítségével tudja telepíteni a Logikai Játékot. Ezt a Játékos a Logikai Játék letöltése előtt tudomásul veszi.

Az internetes eredménylistába való feltöltés kezdeményezése - amennyiben a fentiek szerint engedélyezett - az egyes játékmenetek végén bármikor lehetséges (a Játékos nincs korlátozva a feltöltések számát illetően), illetve DEMO játéknál legkésőbb a bevezető pályák végén, mert a DEMO játékban ez a játék végét is jelenti.

A Játékosnak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie, amikor a Játékos a Logikai Játékba a Nyereményjáték Honlapon regisztrált adataival lép be, illetve akkor is, amikor az elért eredményét az internetes eredménylistába fel kívánja tölteni.

Bevezető pályák alatt elért eredmény kizárólag az Eredmény Talentum címhez tölthető fel, függetlenül attól, hogy a Játékos az eredményt a Logikai Játék DEMO, vagy teljes verziójával érte el.

A Játékmester, a Teljesítés Géniusz, ill. a Pontszám Specialista cím egyikéhez eredményt feltölteni csak a bevezető pályákon túl, a Logikai Játék teljes verziójából elért eredménnyel lehetséges, a Logikai Játék DEMO verziójából nem, mert a DEMO verzióban a bevezető pályák végén a játék is véget ér.

Egy eredmény csak egy címhez tölthető fel!

Ha például a Logikai Játék teljes verziójában a Játékos eléri a bevezető pályák végét, akkor lehetősége van feltölteni eredményét az Eredmény Talentum címhez. Ha ezt teszi, akkor aktuális játéka befejeződik, még akkor is, ha egyébként folytathatná, mert még nem ért a játék végére. Ha a Játékos úgy dönt, hogy a bevezető pályák végén nem tölti fel az eredményét, akkor folytathatja a játékot és a játék végével feltöltheti az eredményét a Játékmester, a Teljesítés Géniusz, vagy a Pontszám Specialista cím egyikéhez. Azt, hogy melyikre pályázik - tehát melyikhez kívánja feltölteni az eredményét - az aktuális játékmenete végén kell eldöntenie. Ekkor egyértelműen és vissza nem vonható módon választania kell a felkínált 3 cím közül.

Bármely regisztrált Játékos pályázhat több címre is, de címenként külön eredménnyel!

A Nyereményjáték időtartama maximum 3 hónap, illetve a Játékmester, a Teljesítés Géniusz, ill. a Pontszám Specialista cím esetében addig tart, amíg mindegyik esetben egyenként feltöltésre nem kerül olyan eredmény, amely megfelel az adott cím elnyeréséhez szükséges feltételeknek. Ha a 3 hónapos időtartam alatt nem nyeri el senki valamelyik címet, nyertes akkor is lesz, mégpedig az adott feltételekhez legközelebb álló eredmény tulajdonosa. Egy címnek csak egy nyertese lehet és egy eredménnyel csak egy címet lehet elnyerni. Az Eredmény Talentum címért folytatott verseny addig tart, amíg a másik három cím egyenként el nem kel, illetve ha ez nem történik meg, itt is érvényes a maximum 3 hónapos időtartam.

A Nyereményjátékot megelőzi egy előregisztrálási időszak. Az előregisztrálási időszakban a Logikai Játék még nem tölthető le (ennek célja az, hogy a játékosok ne szerezzenek előnyt a később bekapcsolódókhoz képest), de a Nyereményjátékra úgynevezett előregisztrálással jelentkezni már lehetséges. Az előregisztrálási folyamat nem különbözik a normál regisztrálástól, ugyanúgy a Nyereményjáték Honlapon tehető meg, ugyanazokkal az adatokkal. Jelentős előnye az előregisztrálásnak a normál regisztráláshoz képest, hogy az előregisztrálásért a Játékos automatikusan megkap egy előre meghatározott számú Előny Érmét, amelyeket majd a letöltött Logikai Játékban felhasználhat, és ezáltal előnyt szerezhet.

Előny Érmék: segítségükkel a Játékos megkönnyítheti a játékmenetét, illetve az érméket logikusan felhasználva jobb eredményeket érhet el. Az Előny Érmék részletes magyarázatát a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza.

Az előregisztrálási időszak kezdetét, annak végét és a Nyereményjáték időtartam maximális 3 hónapjának kezdetét, és annak záró időpontját a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza. A Nyereményjátékba jelentkezni és benne részt venni az előregisztrálási időszakban előregisztrálással, ill. a Nyereményjáték időintervallumában a normál regisztrálással lehetséges. Ez a Nyereményjátékban való részvétel szükséges és elegendő feltétele. A regisztrálás után a Játékos eldöntheti, hogy miután a Logikai Játék a Nyereményjáték időszakában letöltésre elérhető lesz, ténylegesen letölti-e azt, illetve benne elért eredményt feltölti-e az internetes eredménylistába, mivel ezek már nem a jelentkezési feltételek része.

A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és annak befejezése után az internetes eredménylistába feltöltött eredmények érvénytelenek.

Nyertesek kiválasztása:

• Játékmester

Az a játékos, aki a Logikai Játékban valamely játékmenete során megszerzi az összes alapkártyát (ismertetőjüket a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza) és ezt az eredményt elsőként fel is tölti az internetes eredménylistába a Játékmester címhez, elnyeri a Játékmester címet. Ha a Nyereményjáték 3 hónapos időtartama alatt senki sem tudja teljesíteni a Játékmester cím feltételét, akkor pótnyertes kerül kihirdetésre. A pótnyertes az, aki a következő rendezési feltételek szerint első helyen áll a Játékmester címhez feltöltött eredmények alapján:

• 1. megszerzett alapkártyák száma
• 2. gyűjtött pontszám
• 3. feltöltés dátuma

Ezt azt jelenti, hogy a feltöltött eredmények rangsorát elsődlegesen a megszerzett kártyák száma dönti el, ahol előre kerülnek nagyobb értékek. Amennyiben a legjobb eredmények között a megszerzett kártyák számát tekintve egyenlőség áll fenn, akkor a gyűjtött pontszám a mérvadó, ahol a nagyobb pontszám kerül előre. Ha még itt is egyenlőség van, akkor a végső sorrendet az eredmény feltöltésének dátuma határozza meg, ebben az esetben a frissebben feltöltött eredmény kerül előre.

• Teljesítés Géniusz

Az a játékos, aki a Logikai Játékban valamely játékmenete során teljesíti az összes teljesítés jelzőt (ismertetőjüket a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza) és ezt az eredményt elsőként fel is tölti az internetes eredménylistába a Teljesítés Géniusz címhez, elnyeri a Teljesítés Géniusz címet. Ha a Nyereményjáték 3 hónapos időtartama alatt senki sem tudja teljesíteni a Teljesítés Géniusz cím feltételét, akkor pótnyertes kerül kihirdetésre. A pótnyertes az, aki a következő rendezési feltételek szerint első helyen áll a Teljesítés Géniusz címhez feltöltött eredmények alapján:

• 1. teljesített teljesítés jelzők száma
• 2. gyűjtött pontszám
• 3. feltöltés dátuma

Ezt azt jelenti, hogy a feltöltött eredmények rangsorát elsődlegesen a teljesített teljesítés jelzők száma dönti el, ahol előre kerülnek nagyobb értékek. Amennyiben a legjobb eredmények között a teljesített teljesítés jelzők számát tekintve egyenlőség áll fenn, akkor a gyűjtött pontszám a mérvadó, ahol a nagyobb pontszám kerül előre. Ha még itt is egyenlőség van, akkor a végső sorrendet az eredmény feltöltésének dátuma határozza meg, ebben az esetben a frissebben feltöltött eredmény kerül előre.

• Pontszám Specialista

Az a játékos, aki a Logikai Játékban valamely játékmenete során összegyűjti a cím megszerzéséhez szükséges pontszámot (ismertetését a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza) és ezt az eredményt elsőként fel is tölti az internetes eredménylistába a Pontszám Specialista címhez, elnyeri a Pontszám Specialista címet. Ha a Nyereményjáték 3 hónapos időtartama alatt senki sem tudja teljesíteni a Pontszám Specialista cím feltételét, akkor pótnyertes kerül kihirdetésre. A pótnyertes az, aki a következő rendezési feltételek szerint első helyen áll a Pontszám Specialista címhez feltöltött eredmények alapján:

• 1. gyűjtött pontszám
• 2. feltöltés dátuma

Ezt azt jelenti, hogy a feltöltött eredmények rangsorát elsődlegesen a gyűjtött pontszám dönti el, ahol előre kerülnek nagyobb értékek. Amennyiben a legjobb eredmények között a gyűjtött pontszámot tekintve egyenlőség áll fenn, akkor a végső sorrendet az eredmény feltöltésének dátuma határozza meg, ebben az esetben a frissebben feltöltött eredmény kerül előre.

• Eredmény Talentum

Ezt a címet az a Játékos nyeri el, aki a másik 3 cím elnyeréséig, illetve a Nyereményjáték 3 hónapos időtartamának végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik) a Logikai Játékban a legnagyobb pontszámú eredményt éri el és ezt az eredményt fel is tölti az internetes eredménylistába az Eredmény Talentum címhez (csak a bevezető pályák alatt elért eredmények tölthetőek fel ehhez a címhez). Amennyiben a legjobb eredmények között a gyűjtött pontszámot tekintve egyenlőség áll fenn, akkor a végső sorrendet az eredmény feltöltésének dátuma határozza meg, ebben az esetben a frissebben feltöltött eredmény kerül előre. Ennél a címnél is mindenképpen lesz nyertes - feltéve, ha legalább 1 eredmény feltöltésre kerül a címhez.

Az egyes címek elnyeréséhez szükséges feltételeket teljesítő (tehát az adott címet elnyerő), internetes eredménylistába feltöltött eredmények ellenőrzésre és érvényesítésre kerülnek.
Ennek folyamán a Szervező a Játékostól bekér egy jelszóval védett tömörített állományt. Ezt az állományt a Logikai Játék egy erre szolgáló funkcióban legenerálja a Játékos számára. A funkció helye a Logikai Játékban: „A programról” főmenüpontból nyíló ablak „Ellenőrző állomány készítése” gombja.
Ezt az állományt a Játékos a regisztráláskor megadott e-mail címéről köteles megküldeni az erre a célra szolgáló ellenorzes@brainyshapesgame.com e-mail címre. Amennyiben a Játékos megtagadja az állomány átadását, akkor feltöltött eredménye érvénytelenítésre kerül.
Ez az állomány a Játékos Logikai Játékban elért helyi eredménylistájának eredményeit tartalmazza és a Játékosnak gondoskodnia kell arról, hogy tartalmazza az állomány generálásának pillanatában a nyertes eredményt (pl. ne törölje előzőleg).
A beküldött állományt a Szervező beolvassa, ellenőrzi, illetve a Játékos helyi eredménylistájának nyertes eredményét összeveti az internetre feltöltött nyertes eredményével. A beküldött állomány ellenőrzésének jóváhagyása, illetve az eredmények összevetésének egyezése esetén érvényesítésre kerül a feltöltött eredmény és a Játékos jogosulttá válik a megszerzett címre, illetve a hozzá kapcsolódó nyeremény átvételére.

Az egyes címek elnyerése oklevéllel és tárgynyereménnyel is jár. A nyereménytárgyakat a Logikai Játék konkrét leírása tartalmazza.

Amennyiben a Játékos megtagadja az állomány átadását, illetve ha az állomány a Szervező rendelkezésére áll és valamilyen szabálytalanságot állapít meg az ellenőrzés folyamán, akkor a Szervező fenntartja a jogot az eredmény érvénytelenítésére és törli azt az online eredménylistából. Ebben az esetben nincs nyertes és a Nyereményjáték folytatódik az érintett cím elnyeréséért.
A szabálytalan, valamely módon manipulált eredményt feltöltő Játékos eredményének érvénytelenítése mellett azonnal, indoklás és külön értesítés nélkül kizárásra kerül a Nyereményjátékból is a tisztesség és a többi szabályosan játszó Játékos érdekében.

A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában áll ellenőrizni.
Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

4. Kizárási feltételek

4.1. Amennyiben a Játékos által a Logikai Játékból feltöltött eredményének ellenőrzése közben szabálytalanság merül fel (ez a Logikai Játék rendeltetésszerű használata közben nem fordulhat elő), akkor a szabálytalan eredményt feltöltő Játékos a Nyereményjátékból indoklás és külön értesítés nélkül azonnal kizárásra kerül, illetve feltöltött eredménye pedig érvénytelenítve lesz.

4.2. Ha a Játékos a letöltött Logikai Játékot bizonyítható módon valamely módon módosítja, működését befolyásolja, vagy feltöri (crack-eli) és ebben a szabálytalanul módosított állapotában használja, vagy terjeszti, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos ellen büntetőeljárást kezdeményezzen.

4.3. Abban az esetben, ha megalapozott a gyanú arra, hogy egy vagy több Játékos a Logikai Játék egy szabálytalan változatával tölt fel eredményeket az online eredménylistába, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Nyereményjátékot.

4.4. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

4.5. A fentieken túl a jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban . Amennyiben a Játékszabály megsértésére valamely cím elnyerése után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

5. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1. A Szervező a nyerteseket a feltöltött eredményeik érvényesítését követően 48 órán belül e-mailben, vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a Játékosok e-mail elérhetőségén kísérli meg először. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókjuk levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesülnek a nyereményről.

5.2. Az egyes nyereménytárgyakat a hozzájuk tartozó elismerő oklevelekkel együtt a Szervező személyesen adja át a nyerteseknek a nyertesek által megadott címen.

5.3. A Játékosok hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy fényképes felvétel készüljön a nyeremény átvételéről. A Szervező fényképpel meg kívánja örökíteni az átadások pillanatát és ezeket a képeket a nyertesek nevével együtt a Nyereményjáték Facebook oldalán, illetve a Nyereményjáték Honlap Nyertesek tablóján is meg kívánja jelentetni.

5.4. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

5.5. A nyeremények országhatáron kívülre történő kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség átadni a nyereményt.

5.6. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

5.7. Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt a pótnyertes nyeri meg.

5.8. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.9. Ha a Nyereményjátékban megjelölt nyereménytárgyak nem szerezhetőek be a leírt formában (pl. már nem kaphatóak), akkor a Szervező helyettesítheti azokat hasonló értékű és típusú termékekkel. A nyeremények nem válthatóak készpénzre.

5.10. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha
5.10.1. a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
5.10.2. a neki küldött üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
5.10.3. egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
5.10.4. egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
5.10.5. jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5.11. Fontos figyelmeztetés: Szervezők a nyertest e-mailen értesíti nyereményével kapcsolatosan, az internetes eredménylistába feltöltött, nyereményre jogosult eredményének érvényesítését követő 48 órán belül, amennyiben a személyes átvételhez bemutatott okirataival nem egyezik az e-mailes adategyeztetés során megadott név vagy lakcím (településnév), továbbá a nyertes az e-mailre 3 munkanapon belül nem válaszol, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

5.12. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

5.13. A nyeremények másra át nem ruházhatók.

5.14. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

5.15. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.

6. Adózás, bejelentési kötelezettségek

6.1. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.

6.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

6.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7. Felelősség kizárás

7.1. A regisztráció során (pl. név-, címelírás), illetve az internetes eredménylistába feltöltött eredmények hiányosságáért (internet szakadozás, sávszélesség problémák), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

7.2. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

7.3. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a letöltött Logikai Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

7.4. A Szervező törekszik a Logikai Játék játékmenetének hibátlan működésére, saját rendszerén tesztelte a játékot. A Nyereményjáték Honlapról letölthető Logikai Játék vírusoktól mentes, ezt a Szervező az Avast és az ESET vírusirtó szoftverekkel ellenőrizte.

7.5. A Szervező a letöltött Logikai Játék telepítéséért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, illetve a felsorolt műszaki okok miatt a Logikai Játékban elért, de az online eredménylistába fel nem tölthető eredményekért.

7.6. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7.7. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

8. Adatkezelés

Funkcionális adatkezelés

8.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait az Our True Treasure Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

8.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait az adatkezelő a weboldalán/facebook oldalán közzétegye.

8.3. Az Our True Treasure Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

8.4. Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-131680/2017.

8.5. Az Our True Treasure Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának és a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

8.6. Az Our True Treasure Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.7. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, email cím, lakcím, telefonszám, a regisztráció időpontja, a regisztráció kori IP cím és domain név..

8.8. Az érintettek köre: A Brainy Shapes nyereményjáték résztvevői, akik regisztrálnak a nyereményjátékban való részvételre.

8.9. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése.

8.10. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

8.11. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.12. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak módosítását/törlését a következő elérhetőségeken:
E-mail: info@brainyshapesgame.com
Telefon: 06-30-349-30-85
Postai cím: 2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 7.

8.13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

8.14. A Játék szervezése és lebonyolítása során Szervező adatfeldolgozót vesz igénybe, melynek elérhetőségei:
Név: Oláh János
Cím:. 2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 7.
Telefon: 06-30-349-30-85
E-mail: olah.janos@brainyshapesgame.com

9. Adattovábbítás

9.1. Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az Our True Treasure Kft. elektronikus reklámüzenetekkel keresse meg.

10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

10.1. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

10.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

10.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

11. Adatbiztonság

11.1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

11.2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

11.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,
a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11.4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

11.5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

11.6. A fentiek alapján Szervező biztosítja, hogy az általa kezelt adat
a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható,
legyen.

11.7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek,
és egyéb támadások ellen.

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1. Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

12.2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

12.3. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

12.4. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.5. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.6. Amennyiben a Felhasználó Szervezőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

12.7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Vegyes rendelkezések

13.1. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A változásról haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a https://www.brainyshapesgame.com weboldalon.

13.2. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervezők Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

13.3. A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

13.4. Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékos kérdést kíván feltenni, írjon a Nyereményjátékra történő regisztráláskor megadott e-mail címéről az info@brainyshapesgame.com e-mail címre.

13.5. A Szervező által szervezett Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

Kápolnásnyék, 2017. október 10.

Our True Treasure Kft.

Top